Zespół Przestrzeni dla Felina opracował projekt zagospodarowania terenu Skweru Jagiełły. Na bazie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy i ich wytycznych został przygotowany plan funkcjonalny terenu oraz zostały wybrane elementy małej architektury, a także specjalnie zaprojektowane dla tego miejsca siedzisko prospołeczne oraz charakterystyczne place zabaw. Znalazły się tutaj strefy ciszy z hamakami i leżankami, przestrzenie piknikowe oraz strefy aktywne, takie jak niewielki psi park. Zespół pod przewodnictwem architekt krajobrazu Eweliny Gdak i architekta Michała Gdaka opracował projekt, który opierał się na procesach planowania partycypacyjnego. Aktywne funkcjonowanie terenu w dużej mierze zależy od zaangażowania ludności lokalnej w proces projektowy. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uniknięcie konfliktów oraz braku użytkowania terenu. W ten proces włączone były różne grup, np. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje,  po czym wypracowano wspólny plan funkcjonalny terenu.