Podsumowanie graficzne Mapy Interaktywnej, na której można było zaprojektować swoją własną wersję zielonego terenu oraz podzielić się pomysłami i sugestiami co do aranżacji tego terenu. Mapa działała przez dwa tygodnie od 17 do 31 sierpnia 2017. Piktogramy funkcji, zieleni oraz układ ścieżek pojawiające się najczęściej na Mapie Interaktywnej zostaną ujęte w projekcie koncepcyjnym skweru. To od Państwa zależy, jakie będą założenia projektowe. Poniżej zamieszczamy również uwagi i sugestie jakie Państwo mieli podczas trwania konsultacji internetowych oraz treści maili, jakie do nas wpłynęły.