Podczas drugich konsultacji został przedstawiony projekt zagospodarowania terenu. Po dyskusjach, uwagach, pytaniach i wyjaśnieniach projekt został zaakceptowany przez mieszkańców z drobnymi zmianami. Przedstawiamy je na grafice.