Podsumowanie graficzne konsultacji społecznych, które się odbyły się w deszczową niedzielę 20 sierpnia w  Szkole Podstawowej nr 52. Zamieszczony materiał podkreśla najczęściej pojawiające się pomysły oraz prezentuje makiety i rysunki stworzone podczas warsztatów z mieszkańcami.