Aktualności

Prezentacja koncepcji.

Podczas II konsultacji społecznych na Felinie zaprezentowaliśmy koncepcję aranżacji i zagospodarowania zielonego terenu Skweru Jagiełły opartą na sierpniowych konsultacjach oraz na danych z Mapy Interaktywnej. Podsumowane zostały również pomysły przesłane mailowo. Po testach kilku rozwiązań funkcjonalnych terenu, omawialiśmy wersję najbardziej odpowiadającą głosom, sugestiom i pomysłom mieszkańców Felina. Tym, którym nie udało się dotrzeć w czwartek…

Czytaj więcej
Etapy projektu