Na osiedlu Felin brakuje miejsca spotkań mieszkańców, brakuje również przestrzeni publicznych, gdzie można odpocząć w enklawie zieleni. Chcemy wspólnie stworzyć miejsce, które stanie się lokalnym centrum integracji i aktywizacji oraz wizytówką dzielnicy. Planowana przestrzeń skierowana będzie do wszystkich mieszkańców Felina, niezależnie od wieku i zainteresowań, dlatego chcemy zaprojektować to miejsce wspólnie z Wami. Potrzebujemy dowiedzieć się czego potrzebujecie i co sprawi, że będziecie czuć się w nowej przestrzeni dobrze.

Proces projektowy będzie się opierał na procesach planowania partycypacyjnego. Aktywne funkcjonowanie terenu w dużej mierze zależy od zaangażowania ludności lokalnej w proces projektowy. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uniknięcie konfliktów oraz braku użytkowania terenu. Naszym zadaniem będzie włączenie różnych grup, np. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje,  w proces projektowy i wypracowanie wspólnej wizji.

 

Projekt realizuje Fundacja Możesz Więcej, która współpracuje ze specjalistami branży architektonicznej, architektami krajobrazu, specjalistami od przestrzeni publicznych, grafikami oraz osobami profesjonalnie zajmującymi się organizacją warsztatów społecznych.

 

Projekt jest realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego na zamówienie Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin i finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.