Ścieżki

Narysuj linię najeżdzając myszką na wyznaczony obszar (biała przerywana linia).