Prezentacja koncepcji aranżacji i zagospodarowania zielonego terenu Skweru Jagiełły oparta na sierpniowych konsultacjach oraz na danych z Mapy Interaktywnej. Podsumowane zostały również pomysły przesłane mailowo. Testowaliśmy kilka rozwiązań funkcjonalnych terenu, aby na II konsultacjach przedstawić wersję najbardziej odpowiadającą głosom, sugestiom i pomysłom mieszkańców Felina.