Materiał zdjęciowy dokumentujący II konsultacje społeczne na Felinie, gdzie zostało zaprezentowane zagospodarowanie Skweru Jagiełły z podziałem na strefy funkcjonalne wybrane przez mieszkańców.
Zdjęcia: Kamila Błaszkiewicz