Materiał zdjęciowy dokumentujący I konsultacje społeczne na Felinie.

Zdjęcia: Kamila Błaszkiewicz