Podsumowanie Mapy Interaktywnej

Prezentujemy podsumowanie graficzne Mapy Interaktywnej, na której mogliście zaprojektować swoją własną wersję zielonego terenu oraz podzielić się pomysłami i sugestiami co do jego aranżacji. Mapa działała przez dwa tygodnie od 17 do 31 sierpnia 2017.
Prezentacja znajduje się w zakładce Etapy > Podsumowanie Mapy Interaktywnej.